طرح و تصویر
طرح | بار سنگین گناه
۱۴۰۰/۱۲/۲۴   - ۱۵:۴۵
طرح | وعده‌ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۴   - ۰۸:۱۳
طرح | راه گریز
۱۴۰۰/۱۲/۲۳   - ۱۰:۲۳
طرح | اغوای مردم در جنگ نرم
۱۴۰۰/۱۲/۲۱   - ۱۶:۵۹
طرح | دغدغه
۱۴۰۰/۱۲/۲۱   - ۱۶:۵۷
طرح | شناخت علمی
۱۴۰۰/۱۲/۲۱   - ۰۹:۰۶
طرح | بدعت‌ها و انتظار
۱۴۰۰/۱۲/۱۸   - ۱۳:۵۷