تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

تحلیل محتوای مؤلفه‌های تربیت در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهل و هشتمین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

مقایسه سازه تصور از خدا در میان طلاب و دانشجویان در «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی»

یازدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه قرآن و حدیث با 6 مقاله منتشر شد.
بررسی عوامل زمینه‌ساز تسلط شیطان بر انسان در فصلنامه «معرفت اخلاقی»

بررسی عوامل زمینه‌ساز تسلط شیطان بر انسان در فصلنامه «معرفت اخلاقی»

سی‌امین شماره از فصلنامه علمی ـ ترویجی معرفت اخلاقی، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به زیور طبع آراسته شد.
بررسی مظلوم نمایی‌های سریالی بهائیت در فصلنامه «روشنا»

بررسی مظلوم نمایی‌های سریالی بهائیت در فصلنامه «روشنا»

تازه‌ترین شماره از نخستین نشریه تخصصی فرق و ادیان «روشنا» با موضوعاتی متنوع منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته ‌است.
تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری در بوته نقد

تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری در بوته نقد

صدوچهارمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «نقد و نظر» به همت پژوهشکده فلسفه و کلام و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
چرایی لغزش مالی کارگزاران علی(ع) در فصلنامه «تاریخ اسلام»

چرایی لغزش مالی کارگزاران علی(ع) در فصلنامه «تاریخ اسلام»

شماره ۸۶ فصلنامه علمی، پژوهشی تاریخ اسلام توسط انتشارات دانشگاه باقرالعلوم(ع)  منتشر شد.
ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده‌آل در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده‌آل در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

نهمین و دهمین شماره دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی» از سوی دانشکده علوم قرآنی تهران چاپ و منتشر شد.
بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

بررسی آرای مفسرین درباره قصه حضرت یونس در «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری»

نخستین شماره دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه نقد آرای تفسیری» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

بررسی نظریه توالد علمی جامعه دینی در فصلنامه «قبسات»

صد و یکمین شماره از فصلنامه «قبسات» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

بررسی اثبات انسجام درونی سوره‌ها در فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث»

پنجاه و یکمین شماره فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» به صاحب‌ امتیازی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.