صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» منتشر شد

صد و هشتاد و نهمین شماره دو ماهنامه «آینه پژوهش» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

مقاله‌ای از علی لاریجانی در شماره جدید مجله «فلسفه دین»

شماره پائیز ۱۴۰۰ مجله علمی «فلسفه دین» از سوی پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر شد.
نوزدهمین شماره فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» منتشر شد

نوزدهمین شماره فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» منتشر شد

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی «مطالعات بیداری اسلامی» از سوی معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شد.
فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

فصلنامه اخلاق در ایستگاه 62

شصت و دومین شماره از فصلنامه اخلاق به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

دوفصلنامه کتاب قیم در پله 25

بیست و پنجمین شماره دوفصلنامه کتاب قیم به صاحب‌امتیازی دانشگاه کاشان منتشر شد.
فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

فصلنامه پژوهش‌های قرآنی در ایستگاه 99

نود و نهمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره «بصائر» منتشر شد

هفتادو چهارمین شماره نشریه «بصائر» ویژه اساتید شبکه ملی قدرت نرم، از سوی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر شد.
اعتبارسنجی کاربست روش «‌نظریه زمینه‌ای» در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

اعتبارسنجی کاربست روش «‌نظریه زمینه‌ای» در دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

بیست و نهمین شماره از دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) به زیور طبع آراسته شد.
شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» منتشر شد

سازمان سمت شماره جدید دوفصلنامه «روان‌شناسی فرهنگی» ویژه بهار و تابستان 1400 را منتشر کرد. 
شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» منتشر شد

چهل و پنجمین شماره دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» از سوی سازمان سمت به صورت الکترونیکی منتشر شد.