چندرسانه ای - طرح و تصویر

فیلم | جریان حیات سینمای ایران در دوران دفاع مقدس